ALUMNES1

Tots els programes estan dissenyats per realitzar en format presencial o digital.

Proposta TALLER - un taller per grup classe.

Infantil primària: 1 Sessió de 1h de duració

Secundària, batxillerat, cicles i altres: 1 Sessió de 1h30min o 2h de duració.

Elecció de la temàtica a oferir. Permet tractar el tema elegit i obrir la temàtica perquè el centre pugui continuar

Programa ACTUA: Proposta de 3 sessions per classe, permet conèixer la realitat del grup i fer les dinàmiques adients per donar eines als alumnes i mestres per continuar en l’acompanyament emocional.

Programa TRANSFORMA: Proposta de 5 sessions que permet, a més de donar les eines i treballar sobre la realitat, crear un espai de confiança perquè puguin aflorar conflictes o realitats amagades.

Programa INTEGRAProposta de 8 sessions, permet fer una tasca més profunda donat que possibilita conèixer més al grup, identificar les mancances o els nusos existents, treballar els conflictes que afloren i donar eines per posar-les en pràctica.

Programa ACOMPANYAMENT: Proposta setmanal durant el temps que requereixi la nostra intervenció.

Dóna l'oportunitat de crear un vincle de confiança on els alumnes senten que tenen la possibilitat d'expressar-se amb seguretat. És una molt bona opció davant de dinà,iques difíls de l'aula. Ajuda a millorar l'autoestima individual, a potenciar les competències emocinals, aconseguir una bona cohesió de grup i la prevenció de l'assetjament.