_DOCENTS 2022-23

NOVETATS CURS 2022-23

  • Programa prevenció salut mental 
  • Programa prevenció trastorns de conducta alimentaria 

FORMACIONS:

  • Mindfulness a l'aula.
  • Empodera't amb benestar emocional
  • Cuidar les teves emocions per acompanyar les emocions de l'alumnat.
  • Pràctiques restauratives: Cercle de paraula i resolució de conflictes.

TIPUS DE FORMACIONS:

1- ASSESSORAMENT PER AL CENTRE, anual o trimestral. Min 30h

Acompanyament al centre segons les seves necessitats i en l'aplicació del pla de convivència

 
2- ACOMPANYAMENT INTEGRAL. Pràctiques restauratives i resolució de conflictes.

Es treballa amb tots els agents de la comunitat educativa per integrar l’acompanyament i l’atenció emocional perquè sigui transversal.

Destinat a tot el personal docent i no docent i també a l'alumnat i famílies de la comunitat educativa del centre.

L’objectiu és atendre i acompanyar alhora que facilitar eines i recursos per a un millor benestar emocional i l’adquisició d’eines d’habilitats socials que permetin afavorir una bona i integradora convivència escolar.

 3- DOCENTS I PAS, FORMACIÓ EN CENTRE.
 Càpsules formatives de 4h, 6h o 8h de cada temàtica

TALLER 15h, CURS 30h o 40h