DOCENTss

OFERTA FORMACIONS I TALLERS 2021-22

 

Reconeixement de la Generalitat de Catalunya.

Possibilitat de bonificació FUNDAE

ASSESSORAMENT PER AL CENTRE, anual o trimestral. Min 30h
 
 
ACOMPANYAMENT INTEGRAL. Es treballa amb tots els agents de la comunitat educativa per integrar l’acompanyament i l’atenció emocional perquè sigui transversal.

Destinat a tot el personal docent i no docent i també als alumnes i famílies de la comunitat educativa del centre.

L’objectiu és atendre i acompanyar alhora que facilitar eines i recursos per a un millor benestar emocional i l’adquisició d’eines d’habilitats socials que permetin afavorir una bona i integradora convivència escolar.

 PER AL PROFESSORAT, FORMACIÓ EN CENTRE.
 

  • Càpsules formatives de 4h, 6h o 8h de cada temàtica
  • TALLER (15h) CURS (30h).

 
Format DIGITAL.
Utilitzem les plataformes Zoom, Webinar, Meet i altres.
Totes les formacions s’han adaptat al format digital i modalitat presencial

  •  EMPODERA’T. Autoconeixement i acompanyament emocional per viure, conviure, aprendre i créixer en moments d'incertesa.

L’autogestió de l'adult per acompanyar als  infants, adolescents i joves d'una manera més equilibrada i coherent.

  •  EDUCACIO PER A LA CONVIVENCIA, eines per l’acció tutorial. Eines per autoregular emocions i sentiments, gestió de conflictes, aprendre a comunicar-se i afavorir el pensament crític
  •  LA GESTIÓ I EL SUPORT EMOCIONAL A LES AULES. Eines, recursos, rituals i dinàmiques per la cohesió de grup i la gestió de les emocions a l’aula.

Acompanyament i assessorament de com introduir en el dia a dia l’Educació Emocional

  •  MINDFULNESS I IOGA A L’AULA. Eines per aplicar a l’aula amb els infants, adolescents i joves per afavorir la calma, l’atenció i més consciència d’un mateix per una autoregulació emocional.