Missió, Visió i Valors

Missió

Missió som un equip de professionals formades en diferents àmbits de la salut emocional i mental amb el propòsit d’acompanyar infants, joves, famílies, mestres, gent gran i al conjunt de la societat a gestionar les seves emocions per fomentar el benestar personal millorant l’autoestima i empatia envers els altres i construir així societats més equitatives.

Visió

Visió La realitat social on intervenim és en centres educatius, centre de joves, centres cívics, etc. on a causa de la pandèmia s'han aguditzat els problemes emocionals. L’educació emocional és una eina de prevenció essencial davant les malalties mentals Els resultats, en molts casos, són bastant immediats encara que s'ha de seguir tota la vida donant-li importància, ja que la intel·ligència emocional es desenvolupa durant tot el procés de vida de la persona.

És una visió transformadora de la realitat social que pot comportar canvis radicals si persistim i s'actua de forma integral. Contribuint a societats amb més empatia, compassió i assertivitat.

Tenim onze anys d'experiència i la nostra entitat és ja un referent a la nostra comarca, ampliant-se a d'altres. Ampliem el treball en xarxa amb altres organitzacions.

Valors

Els principis amb els quals treballem és que considerem que si transformem l’educació podrem millorar el món. Volem societats més equitatives, sense violència i amb integració de la diversitat.

A la pràctica fem viure als assistents a les nostres sessions les formes per ser capaços d’autogestionar-nos.

Treballem el nostre interior per poder ser més tolerants i compassius amb els altres.

Totes les nostres activitats són participatives per acabar amb reflexions que cada un es pugui endur.

Valorem en el temps la consolidació dels resultats obtinguts.

Els òrgans directius vetllen per aquest desenvolupament amb un esperit crític.